Telefon

929 44 000

Epost

post@mediskinhelse.no

Lokasjon

Rykkinn Senter, 3. etg